Marc Deprez

1ste schepen Diksmuide

 • Ruimtelijke ordening – milieu - duurzaamheid inclusief: energie, afvalbeleid en dierenwelzijn
 • Openbare werken
 • Dorpenparticipatie

Wijnendalestraat 191
8600 Diksmuide

GSM: 0474 89 33 63
E-mail:

Politiek

Ik stond aan de wieg van Idee 2006, een verruimde partij op maat van onze stad.
In deze afgelopen legislatuur ben ik onder de mensen geweest, zoveel als mogelijk. Ik weet wat er leeft onder jullie, waar de frustraties, waar de verwachtingen liggen. Van kindsbeen af heb ik een sociaal engagement aangegaan, wat zich uit in mijn zijn en handelen. Mijn loods is dan ook een stukje van de ziel van het verenigingsleven van ons dorp.
Maar alleen kun je niets.
Dank zij de goede verstandhouding met de verschillende adviesorganen (sport-, jeugd-, en landbouwraad en het comité voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) kon ik rekenen op de samenwerking met competente voorzitters. Vanuit dit respect, voor jullie, voor de verantwoordelijken hebben we ons beleid gevoerd.

Ik was schepen in Diksmuide, bevoegd voor sport en recreatie, jeugd, landbouw, kerkfabrieken en drugpreventie.
Hier volgen een reeks verwezenlijkingen, die onder mijn bevoegdheid, deels met uw medefinanciering, deels met mijn partij- en coalitiepartners tot stand zijn gekomen.

  Sport en recreatie :

 • voetbalstadion SV Diksmuidebouw van een gloednieuwe voetbaltribune
 • afhuren van de sportaccommodaties van de scholen
 • het ontmoetingscentrum Ten Bercle werd voorzien van een nieuwe sportvloer en de douches werden verbeterd
 • aanleg van een atletiekpiste en een crossparcours
 • verlichting van de sportvelden
 • elektronisch scorebord voor volleybalclub VTD en Iris
 • druk op de ketel gezet opdat alle 4de provinciale voetbalploegen van Diksmuide in dezelfde reeks zouden fungeren
 • aankoop van de grond en een aantal kajaks voor de vzw “De Billander”; de erfpacht is bijna een feit
 • mountainbikeroutebezieler van de crossinitiatie (=veldrijden)
 • aanleg van petanquepleinen in Woumen en Leke
 • realiseren van een bloso-mountainbike-route
 • “Nooit meer oorlog- route”, oorspronkelijk route ’14-‘18 vernieuwen van de verkleedruimtes in het zwembad en de inkomhal opgefrist
 • het natourcriterium als kers op de taart.
  Jeugd :

 • 'Open Stadhuis'subsidies met 30% verhoogd
 • grondlegger van het scholierenfestival “SUNBEAM” en van OPEN STADHUIS zie krantenartikels in bijlage:
 • de billijke vergoeding (=Europese taks) wordt voor een bedrag van 8200 euro door de Stad opgehoest
 • op de speelpleinen veel nieuwe speeltoestellen geplaatst om aan de veiligheidsnormen te beantwoorden
 • de inrichting van een jip (=jeugdinformatiepunt) en een jop (= jeugdontmoetingsplaats)
 • aankoop Zonnestraalde aanzet gegeven voor het uitbreiden van het Chiro-KLJ heem van Esen
 • het licht op groen gezet voor een andere locatie voor het chiroheem van Keiem en een KLJ-lokaal
 • aankoop terrein Zonnestraal
 • ondersteunen van de speelpleinwerkingen “Zonnestraal” en “De Kastanjes”, zowel logistiek als financieel
 • oprichten van een speelpleinraad
 • geen sluitingsuur voor fuiven, want fuiven is een recht!
  Kerken :

  volgende zaken op de rails helpen zetten:
 • kerk Vladslogoedkeuring van de subsidiedossiers voor het vernieuwen van de daken van de kerken van Keiem en Stuivekenskerke
 • ook het subsidiedossier behartigd voor het schilderen van de kerk van Woumen.
 • herschilderen van de kerk van Oudekapelle en het vernieuwen van de glasramen van de sacristie
 • herschilderen van de kerk van Nieuwkapelle en het vernieuwen van de verwarmingsketel
 • vernieuwen van de dakgoten van de kerk van Vladslo
 • opstarten van het dossier voor het restaureren van de kerk van Lampernisse.
  Landbouw :

 • de oprichting van een landbouwraad
 • de organisatie van een landbouwdag
 • dossiers voor het rampenfonds behartigd.
  Drugpreventie :

 • TOF caféoprichting van een antenne van “De Sleutel” in de gebouwen van het O.C.M.W., voor wie in aanraking is gekomen met illegale middelen
 • organisatie van de “week van de drugs”
 • contactsleutels en het megaproject voor de lagere scholen voorzien
 • drugarm-label (=tof-café) voor de horeca.
  G.C.O.S. :

  Ik was ook vier jaar lang bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.
 • begrotingspost laten voorzien voor hulp in noodgevallen
 • steun en extra hulp bij de 11-11-11 activiteiten.


  ruimtelijke ordening :

  Ik was ook vier jaar lang bevoegd voor ruimtelijke ordening.
 • Dekien AgroMeer dan 20 zonevreemde bedrijven heb ik helpen regulariseren en een bestaanszekerheid gegarandeerd