Tussenkomsten van Marc Deprez in de gemeenteraad 2018

17/12/2018

Punt 1: goedkeuring verslag

Idee Diksmuide vraagt ontslag N-VA uit alle adviesorganen

Idee Diksmuide zal via grondig overleg zoals ons programma het voorziet zeker het verbod om links af te slaan Grote Markt-Oostendestraat afschaffen.

Beste,

Naar aanleiding van het betoog tijdens de vorige gemeenteraad rond het afschaffen van het verbod links af te slaan vanaf de Grote Markt op de Oostendebaan N369 richting Beerst wil ik toch als volgt reageren.

Ik vind het heel jammer en zelf decadent, dat ik persoonlijk aan het kruis wordt genageld omtrent dit item via sociale media, enzovoort! Meer zelfs, ik heb zelfs de kans niet gekregen om mij te verdedigen tijdens de laatste gemeenteraad, daar ik met vakantie was, weliswaar voor de eerste maal in 33 jaar. Dit ter zijde!

Idee Diksmuide wil nogmaals benadrukken, dat wij zeker het verbod voor links af te slaan zullen supprimeren. Laat dit heel duidelijk zijn. Zoals in ons programma staat zullen wij uiteraard eerst de adviesorganen respecteren. Trouwens INSPRAAK is voor Idee Diksmuide een breekpunt, staat ook duidelijk in ons programma (overleg met omwonenden zelfs) en daar zat de oppositie ook op vinkenslag om ons aan te pakken. Niet alleen de burgerparticipatie is voor ons een dada, maar ook de adviesorganen, zoals een verkeerscommissie zullen wij niet links laten liggen. Idee Diksmuide heeft dit punt dan ook laten toevoegen aan de dagorde van de verkeerscommissie, wat vooraf door onze partij werd medegedeeld! Kwestie van onze verantwoordelijkheid te nemen.

Ik citeer toch het volgende van de voorzitter N-VA Diksmuide via een sms : “je verstoppen achter de verkeerscommissie is erg flauw, wat ga je doen als die dat verbod toch wil behouden”?

Kwestie van te ontmaskeren! Het is heel duidelijk dat N-VA Diksmuide eigenlijk geen inspraak duldt. Nu, dit is niets nieuws onder de zon. Hierbij vraagt Idee Diksmuide, dat de N-VA de eer aan zichzelf houdt en uit ieder adviesorgaan zijn ontslag neemt, daar een adviesorgaan toch flauw is, dixit de voorzitter N-VA. Voor Idee Diksmuide is een verkeerscommissie wel van vitaal belang, daar er experten ook hun mening ventileren wat de repercussie kan zijn of zou kunnen zijn over bepaalde ingrepen. Ik vraag mij af of de N-VA en anderen zich bewust zijn van de veiligheid naar de schoolomgeving toe. Toch een hot item van Mieke Vanrobaeys! Zie de verschillende tussenkomsten toe naar de Sint-Niklaasstraat enz,…Willen jullie op jullie geweten hebben, dat er een dodelijk ongeval gebeurt omdat jullie dictatoriaal via de gemeenteraad zogezegd de waarheid in pacht hadden of hebben, weliswaar gestoeld op de vox populi, populisme, opportunisme, waar ik trouwens van walg zoals aangekondigd in mijn flyer Idee Diksmuide en vooral vanuit het oogpunt om Idee Diksmuide in een slecht daglicht te stellen en schade te berokkenen. Goed bezig, zou ik zeggen! Want er zullen sowieso bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de veiligheid van de schoolomgeving te optimaliseren en te garanderen bij een afschaffing.

Ik wil ook nog het volgende meegeven. Wanneer de verkeerscommissie zou beslissen om het verbod niet af te schaffen, zoals de fietsersbond het wenst, wat hun volste recht is nota bene, dan is het inderdaad aan de politiek om de knoop door te hakken en alles te weerleggen en vooral luisterend oor te hebben naar de bevolking, omwonenden,…. Maar je kan toch niet ontkennen, dat men enkel en alleen leerrijker, verrijkend wordt om zoveel als mogelijk actoren te betrekken bij dergelijke besluitvorming. Dit is pas democratie en getuigt van goed bestuur!

Punt 16: Aanleg camperparking Heernisse

Idee Diksmuide kan zich daarmee moeilijk verzoenen. Er zijn immers een aantal privé-initiatieven op het grondgebied Diksmuide omtrent mobilhome-parkings. Wij zijn van mening, dat het niet de taak is van een overheid om in concurrentie te gaan. De subsidies, die daarmee zijn gerelateerd zijn ook belastingsgeld van welke instantie zij ook kunnen worden gegenereerd.

Bovendien is er in het verleden een aanvraag geweest voor een camperparking, die de belastingbetaler niet diende op te hoesten, integendeel, in de omgeving van de Viconiaputten en die werd dan geweigerd.

Idee Diksmuide vraagt hierbij om dit punt af te voeren.

Afscheid Geert Debaillie

Geert, ik ken je reeds heel lang en naar mijn bescheiden mening ook heel goed. We hebben heel wat zaken ook in ons privé behartigd. Je hebt mij immers samen met wijlen Walter Volckaert over de brug getrokken om in de politiek te stappen.

In het jaar 2000 werd je schepen voor openbare werken. Dit was en is je dada en je was ervoor in de wieg gelegd. Je kende immers het wegen-, voetpadennet van Diksmuide als je broekzak en oriëntatie was en is nog altijd je grootste troef. De jaarlijkse investeringen van 250.000 euro in de voetpaden prijken op uw palmares.

Je werd burgemeester na een toch heel moeilijke en helse periode in de Diksmuidse politiek. Maar je hebt dit met brio gedaan.

In 2006 belandde Idee Diksmuide op de oppositiebanken. Dit was uiteraard slikken en vergde ook heel wat aanpassing. Je hebt nooit onder stoelen of banken gestoken, dat je eigenlijk geen oppositieman was. Uiteraard alle begrip daarvoor.

We moeten niet flauw doen. Geert is nog van de stempel PVV ( partij voor vrijheid en vooruitgang). Dit is uiteraard zijn volste recht. Het is ook de rijkdom van onze partij en maakt onze visvijver Idee Diksmuide alleen maar groter en sterker.

Maar Geert, Debaillie verdwijnt niet van het politieke toneel. Het is reeds de derde generatie Debaillie, die zijn intrede doet in de Diksmuidse politiek. Het is niet iedere familie gegeven. Om terecht fier op te zijn!

Het ga je goed en hopelijk mogen wij je nog verwelkomen op vele bijeenkomsten.


26/11/2018

Geen tussenkomsten


29/10/2018

Geen tussenkomsten


24/09/2018

Punten 2-22 : Mobiliteit

Idee Diksmuide heeft zijn bedenkingen bij het fietsverkeer in beide richtingen in de Grote- en Kleine Dijk. De bocht ter hoogte van het Begijnenhof is levensgevaarlijk.

Punt 24 : Technische dienst – Groen en milieudienst – Provinciaal domein IJzerboomgaard – Investeringstoelage voor inrichting kinderboerderij door vzw De Groene Kans

Is het de taak van een overheid om een kinderboerderij te runnen en te concurreren, gezien het feit, dat er op dit vlak reeds private initiatieven bestaan.

Punt 25 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Kleinhandelszone Esenweg – Beslissing over de zaak van de wegen

Repliek op de zuurstof voor Diksmuide

Idee Diksmuide vindt dat het vijf na twaalf is om zuurstof te handhaven voor de Generaal Baronstraat, Grote Markt, horecazaken gezien de vele leegstand. Wij zijn ervan overtuigd, dat je een centrum maar kan laten ontplooien, floreren,…, wanneer er voldoende parking is in de onmiddellijke omgeving.

Hierbij refereren wij naar de Stad Mechelen met de Groenen in de coalitie, waarbij men bij de herinrichting van het marktplein opteerde voor meer parking in de onmiddellijke omgeving. Deze stad was ten dode opgeschreven, maar op vandaag bloeit Mechelen als geen ander en de multiculturele samenleving is daarginds een voorbeeld.

Bijgevoegd punt : hondenweide

Inspraak is voor Idee Diksmuide een must! Ook voor de zogezegde “kleine ingrepen” zoals een hondenweide. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert! Een socialist zou dit toch moeten weten!

Verder is het heel bizar, dat de schepen het antwoord moest schuldig blijven, wanneer wij naar de bezettingsgraad van de huidige hondenweide vroegen.

Waarom dan een tweede hondenweide, als je de respons niet kent van de eerste?


27/08/2018

Punt 10 en 11 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Voetbal Keiem – Bestek huur kleedkamer/doucheunits

Het zijn harde woorden, maar dit beleid zou zich moeten schamen. 50 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen pakt deze meerderheid uit met het voornemen om kleedkamer-/ douchecontainers te plaatsen voor voetbalclub SP Keiem. Idee Diksmuide trekt reeds meer dan 10 jaar aan de alarmbel voor SP. Keiem, daar heel wat jeugd zijn gading vindt in deze voetbalclub. Voor de kantine heeft men weliswaar een maand terug het dak vernieuwd, maar de ruimte is veel te beperkt en bijgevolg verliest de club heel wat inkomsten. Graag wil Idee Diksmuide nog meer investeringen. Wij hebben niets tegen KSV Diksmuide, maar men moet met gelijke wapens kunnen strijden.

  • Wij zijn vragende partij voor kunstgras, gezien het feit van de overbezetting van het terrein. Kunstgras zou enig soelaas kunnen bieden.
  • Een bijkomende container om de kantine groter te maken, opdat men dan vervolgens optimaal inkomsten zou kunnen genereren.
  • Waarom kan de mobiele tribune niet geplaatst worden bij matchen met heel wat toeschouwers. Het voetbalterrein is immers eigendom van de Stad!

Met de bijsturing van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) zou Idee Diksmuide graag willen weten, wat eventueel de opties zijn voor een herlokalisatie van dit voetbalterrein. Trouwens wij blijven op dezelfde nagel kloppen. Wij willen immers het huidig terrein regulariseren. Dit moet mogelijk zijn met het decreet van april 2007 en met een betere motivatie. Het was bijna zover, maar duistere krachten binnen deze meerderheid hebben een poging tot regularisatie de das omgedaan met uiteraard de intrieste nefaste gevolgen voor de club en zijn vele jeugdspelers. Beschamend is het over de hele lijn!


25/06/2018

Punt 11: Openbare ruimte – Algemeen – voetbalvereniging VV Leke-Vladslo

Idee Diksmuide zal dit goedkeuren, maar dit is uiteraard een voorlopige oplossing. Hoe ver staat het nu met de bijsturing van het GRS om toch een definitieve oplossing te bieden voor de regularisatie van het huidig terrein SP Keiem langs de Tervaetestraat of worden er zoekzones in het leven geroepen voor een nieuwe locatie. Graag een woordje uitleg aub.

Bijgevoegd punt: aanpassing fietsroute Michel Pollentier

Een tweetal jaren terug hebben wij over de Diksmuidse politieke grenzen heen en in samenwerking met de vzw feestcommissie Keiem, de fietsroute Michel Pollentier in het leven geroepen. Deze fietsroute is gegeerd door heel wat recreanten en behelst 62 kilometers. Maar wij krijgen regelmatig de vraag om deze fietsroute meer gezinsvriendelijker te maken en bijgevolg zou men moeten of kunnen opteren voor een lus van een 40-tal kilometers. Dit is meer haalbaar voor de minder geoefende fietser, gezinnen, kinderen,…Uiteraard blijft men ook de 62 km-lange fietsroute behouden.

Wil het stadsbestuur dit voornemen in overweging nemen?

Mondelinge vraag : site boterhalle

Idee Diksmuide leest in een gerenommeerd dagblad, dat de SP.a toch op zoek is naar meer parkeerruimte in het centrum van Diksmuide. Enig idee waar?

Wij zouden ook graag de info krijgen van het volledige betoog rond de parkeermogelijkheden op de site van de boterhalle. Dit impliceert echter het verslag van de brandweer en ook van de zogezegde inschrijver!

Het tijdstip van de persnota door de schepen nota bene vrijdag ll om 17u15 lijkt ons heel bizar en wij steken niet onder stoelen of banken, dat dit een bewuste keuze is om de oppositie in snelheid te pakken en eigenlijk de mond volledig te snoeren. Er is immers geen dossier voor de oppositie om in te kijken. Dit tart alle verbeelding!


28/05/2018

Punt 21 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Urnenkerk te Lampernisse

Idee Diksmuide blijft op dezelfde nagel kloppen. Wij zijn inderdaad een koele minnaar van een urnenkerk. De redenen hebben wij meermaals aangesneden. Maar deze meerderheid heeft er helaas en jammergenoeg geen oren naar.

Het stoort ons ook dermate, dat men hierbij ook nog eens opteert voor een dorpshuis. Wie is er vragende partij in Lampernisse? Heeft men de mening van de inwoners gevraagd? Met andere woorden, een rechtstreekse democratie handhaven.

Waarom een dorpshuis, gezien het feit dat men in Lampernisse een florerende, gerenomeerde horecazaak met een ruime zaal kent en heeft. Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat deze meerderheid er gaat voor zorgen, dat deze welbekende horecazaak inkomsten gaat verliezen door toedoen van dit dorpshuis. In dergelijke dorpen met heel weinig bewoners heeft een horecazaak het niet onder de markt om over te leven.

Wij gaan dit item dan ook niet goedkeuren.

Punt 22 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Concessie ondergrondse inname Bien Acquisstraat

Idee Diksmuide zal dit goedkeuren. Het mesttranssport is intens op het grondgebied Diksmuide. Eigenlijk zou men moeten opteren voor een mestverwerkingsinstallatie, die weliswaar heel goed bereikbaar is en geen hinder genereert voor de buren, omgeving in Diksmuide-Noord. Hierbij zou het centrum heel wat ontlast worden van mesttranssporten. Want op vandaag bevinden zich de mestverwerkingsinstallaties in Diksmuide-Zuid.

Punt 28 : Vrije tijd en onderwijs – Cultuur – Muziekclub 4AD vzw- Investeringstoelage

Wij zullen dit uiteraard goedkeuren. Wij hebben in het verleden, toen ik nog schepen was, de huidige constructie op de rails gezet. En we zijn daar fier op. 4 AD is op vandaag in Diksmuide en eigenlijk over heel Vlaanderen een begrip geworden. Zeg maar een uithangbord voor Diksmuide.


23/04/2018

Punt 3 : Technische dienst – Openbare ruimte – Frontzate – Omgevingsaanleg IJzerdijk : Wandelpad – Knooppunten – Calvarieberg – Verrekening 1 –Goedkeuring

De uitvoering van de werken worden geraamd op 1.064.281,60 euro (inclusief btw), waarvan max 60 procent wordt gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen zijnde het bedrag van 638.568,96 euro, 20 procent door de Provincie zijnde 212.856,32 euro samen goed voor een bedrag van 851.425, 28 euro en deels door Waterwegen & Zeekanaal NV. Welk bedrag behelst dit? Of gaat dit niet door en dient dit ook door de Stad te worden opgehoest? Dit behelst nog een bedrag van 212.855,72 euro

Een meerprijs van 144.656,70 euro voor de rekening van de Stad? We boeren achteruit en dit is voor Idee Diksmuide onverantwoord. Als ieder bedrijf, particulier, winkelier, handelaar, land- of tuinbouwer, vrije beroepen,…, dergelijke criteria zou hanteren bij een investering, dan gaan zij zeker op de fles. Een stad runnen is net als een bedrijf runnen. Het stadsbestuur is hier echt een slechte leerling!

Bijgevolg impliceert dit mogelijks een bedrag van 357.513,02 euro ( 212.855,72 + 144.656,70) voor de Diksmuidse belastingsbetaler. Trouwens het geld van Toerisme Vlaanderen en de Provincie is immers ook belastinggeld. Laten we de burger a.u.b. geen zand in de ogen strooien.

Idee Diksmuide zal echter dit punt goedkeuren, omdat wij dit een mooi project vinden. Maar uiteraard hebben wij bedenkingen bij de kostprijs inherent met de hoge meerprijs.

Niet voor herhaling vatbaar!

Marc : Punt 5 : Technische dienst – Openbare ruimte – Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Koekelare en Diksmuide omtrent “Kasseiweg Bovekerkestraat”

Deze herinrichting is meer dan noodzakelijk. Het behelst hier een romeinse heirweg, waarbij er heel wat gevaren schuilen voor de weggebruiker. Idem voor de Steenstraat!

Marc : Punt 7 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Samenvoeging parochie Heilige Kruisverheffing Lampernisse met parochie Sint-Pharaïldis Oostkerke en onttrekking van het kerkgebouw Heilige Kruisverheffing aan de eredienst-Advies

In eerste instantie betreft het hier zogezegd een advies maar in de vervolgtekst staat het volgende : “ Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan de samenvoeging van de parochie Heilige Kruisverheffing te Lampernisse met de parochie Sint-Pharaïldis Oostkerke en onttrekking van het kerkgebouw Heilige Kruisverheffing aan de eredienst”.

Wat is het nu? Goedkeuring of advies? Nochtans had Idee Diksmuide in één van de vorige gemeenteraden gevraagd om een hoofdelijke stemming voor de onttrekking aan de eredienst zijnde de Kerk van Lampernisse. Wij werden dan getrakteerd op hoongelach door de meerderheid en zie het staat vandaag toch op de dagorde van de gemeenteraad. Het tij kan keren. Maar eigenlijk is het zielig.

Toch wat vraagtekens bij de bewering “goedkeuring van beide kerkfabrieken” voor de onttrekking aan de eredienst en de Kerk van Lampernisse te laten fungeren als urnenkerk.

Stemming in de kerkraad van Lampernisse : 2 leden voor en 2 leden tegen. De penningmeester was verontschuldigd. Is deze stemming wel kerkrechtelijk en burgerrechtelijk rechtsgeldig? Er is immers geen meerderheid binnen de kerkraad. Bijgevolg beweren, dat de Kerkfabriek van Lampernisse de goedkeuring geeft voor de onttrekking aan de eredienst en deze kerk te laten fungeren als urnenkerk klopt helemaal niet en is de waarheid geweld aan doen.

Volgt er een klacht bij de Pauselijke instanties?

Geen Stille Gebedsruimte. Het bisdom dient daarin geen advies te geven. Je kan als schepencollege op eigen houtje beslissen om een Stille Gebedsruimte te voorzien. Denken wij maar de vroegere Stille Gebedsruimte in de voormalige Kerk van Kaaskerke op vandaag weliswaar de kankerplek van Diksmuide door de verkoop van deze Kerk via deze meerderheid C.D.&V-SP.a

En dan het fenomeen erfgoed.

Het exterieur en de buitenkant van de Kerk van Lampernisse valt onder de noemer van erfgoed. In het ontwerp van de urnenkerk voorziet men om de glasramen, vensters te verlagen tot aan de grond. Kan dit, gezien de bescherming?

Of maakt men hier een uitzondering en kan dit dan zogezegd niet voor de Boterhalle om deze site broodnodig te voorzien van parking op vraag van meer dan 5000 Diksmuidelingen. Wie gelooft deze meerderheid nog?


26/03/2018

Punt 9 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium- Boterhalle

Naast de uiteenzetting van Jan zou ik nog het volgende willen toevoegen. Ik zou vragen aan onze fractievoorzitter Idee Diksmuide Jan Van Acker om de gemeenteraad te schorsen in het kader van een overleg te plegen met de meerderheid. Onze prangende vraag is dan ook, om het dossier van de Boterhalle in de wachtkamer te plaatsen tot na de verkiezingen. Iedere Diksmuideling is op vandaag vragende partij voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Er zijn immers te weinig parkeerplaatsen. Wij hebben dit altijd voorspeld en het is nog maar eens het levende bewijs, dat de meer dan 5000 handtekeningen voor bijkomende parking gevolg moet kennen. Spijkers op laag water met ware drogredenen, manipulatie, decadente bewuste spitsvondigheden door het stadsbestuur, die juridisch weliswaar werden weerlegd, hebben ervoor gezorgd, dat een referendum de das werd omgedaan.

Mondelinge vraag: programma, plan voor de alternatieve energie

In de vorige gemeenteraad heeft Idee Diksmuide een betoog gehouden voor meer alternatieve energie. Wij zijn voorstander om bijkomende grote windmolens in de omgeving van de Put van Nieuwkapelle. Wij steken niet onder stoelen of banken, dat wij het parcours, discours van minister Bart Tommelein om de kernenergie weg te cijferen tegen 2025 volledig steunen. Op Vlaams niveau kan de minister ook rekenen op de steun van de C.D.&V voor zijn strategie. Zonne-energie, grote- en kleine windmolens zullen sowieso de actoren worden voor de alternatieve energie en wij zijn niet beroerd om toegeven, dat dit voor ons een speerpunt wordt in ons verkiezingsprogramma. Bart Tommelein zei in zijn pleidooi tijdens ons eetfestijn van Idee Diksmuide, dat Diksmuide de place to be is voor de alternatieve energie, gezien het feit van de vele open, windrijke ruimtes. Nu vraagt Idee Diksmuide aan de meerderheid om iedereen te sensibiliseren om zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren op de daken. Een schrijven richten naar iedere Diksmuideling om deze attitude in te pompen zou mogelijks een goede start zijn. Wij opteren ook om parken met kleine windmolens aan te leggen. Dit is nu nog nergens het geval, maar wij willen in Diksmuide de voortrekker zijn. Hier en daar kennen wij het fenomeen van parken voor zonnepanelen. Graag de mening van iedere fractie.


26/02/2018

Bijgevoegd punt: Voetbalterrein Keiem

Het GRS (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) wordt door deze meerderheid bijgestuurd en aangepast. Voetbalclub SP. Keiem staat met één voet in tweede provinciale. KSV Diksmuide doet het ook uitstekend in tweede provinciale en een promotie naar eerste provinciale lijkt eveneens mogelijk. Een uitstraling voor de Stad Diksmuide. Proficiat voor de beide besturen en de vele medewerkers. Ook de jeugdwerking van beide ploegen zijn een voorbeeld. De jeugd, een creatieve vrijetijdsbesteding aanbieden is van vitaal belang. Maar op vandaag is de accommodatie en de infrastructuur voor voetbalclub Sp. Keiem lamentabel en is de discrepantie met KSV Diksmuide immens.

Wordt er een nieuwe locatie voor Sp.Keiem voorzien in de bijsturing van het GRS?

Is er toch geen regularisatie mogelijk in het kader van het decreet april 2008, waarbij historisch gegroeide zonevreemde sportterreinen kunnen worden opgenomen, en maakt een opname in het GRS dit iets eenvoudiger? Want iedereen is vragende partij om het voetbalterrein op deze site te behouden.


29/01/2018

Punt 12 : Vrije tijd en onderwijs-Sport-aankopen-Sportcomplex “De Pluimen”

Is deze aankoop van 204.994,84 euro bovenop de voorziene 14 miljoen euro voor de bouw van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthalle?

Idee2006 zal zich nu onthouden, omdat sportmateriaal meer dan noodzakelijk is voor het nieuwe sportcomplex. Maar we blijven bij onze mening, dat wij een koele minnaar zijn van de constructie met een watermaatschappij Farys. Maar we moeten ook realist zijn, we kunnen immers de klok niet meer terug draaien.

Bijgevoegd punt : Grote windmolens op het grondgebied Diksmuide

Minister voor energie Bart Tommelein opteert voor hernieuwbare-, alternatieve energie en probeert de kernenergie terecht weg te bannen tegen 2025. De kernreactoren zijn verouderd en de veiligheid roept toch heel wat vraagtekens op verwijzend naar de scheurtjes en de rapporten van FNAC. En vers in ons geheugen, het ongeval met een kernreactor in Fukoschima gepaard gaande met een enorme milieuvervuiling. Onze generatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de bakens uitzetten voor onze kinderen, klein-kinderen. Trouwens, in Duitsland en Oostenrijk is men al een tijdje bezig met de kaart te trekken van de alternatieve-, hernieuwbare energie. En toch wel heel opmerkelijk in Wallonië staan er meer windmolens, in vergelijking met Vlaanderen. Idee2006 steunt het voornemen van minister Tommelein. Vanuit dit oogpunt zijn grote- en kleine windmolens één van de actoren, maar wij beseffen terdege dat het soms kiezen is tussen de cholera en de pest. Diksmuide kent heel wat open ruimtes en is bijgevolg heel windrijk.

Wat de aanvraag voor de drie grote windmolens in Kaaskerke betreft, is deze aanvraag ingetrokken en heeft het weinig zin om daar vandaag verder en dieper op in te gaan. Er waren heel wat bezwaren bij deze aanvraag en uiteraard moet men in grondig overleg gaan met de indieners van de bezwaren.

Maar Idee2006 is ook vragende partij om bijkomend een viertal grote windmolens in te planten ter hoogte van de Put van Nieuwkapelle. Er staan nu reeds twee grote windmolens, die heel wat elektriciteit genereren. Het was geen sinecure om deze twee windmolens in 2004 op deze site te lokaliseren. Zowel Peter Bossu via zijn minister wijlen Steve Stevaert en mezelf via minister Dirk Van Mechelen hebben alles uit de kast moeten halen tov bepaalde overheden. Nochtans waren er geen bezwaren van de omwonenden. Maar deze 2 windmolens zijn blijkbaar nog altijd een doorn in het oog van “ruimte Vlaanderen” en onroerend erfgoed. De vergunning loopt nog twee jaar en in de wandelgangen wordt gefluisterd om deze twee grote windmolens te verwijderen

Idee2006 wil een zo’n groot mogelijk draagvlak om deze 2 grote windmolens te behouden en daarnaast wensen wij nog eens bijkomend 4 grote windmolens op deze site. De gemeenteraad kan immers een duidelijk signaal geven.